Egipat

Egipat je država koja broji 83 miliona stanovnika. Njen veći deo se nalazi u Africi, a manji u Aziji. Prostire se na površini od 1.001.450 km2. Graniči se sa Libijom, Sudanom, Izraelom i Gazomi ima izlaz na Sredozemno i Crveno more. Veći deo teritorije (preko 90%) Egipta čine pustinje. Najveći i glavni grad je Kairo, i ima 20 miliona stanovnika.