Način plaćanja

  • U GOTOVINI
  • PREKO RAČUNA - plaća se akontacija (u iznosu od 30-50%), a ostatak najkasnije 10-21 dan pred put - u zavisnosti od aranžmana
  • PLATNIM KARTICAMA - Visa, Dina, Master, Maestro
  • ČEKOVIMA GRAĐANA - u zavisnosti od načina plaćanja propisanog od strane organizatora putovanja. Deponuju se prilikom potpisivanja ugovora.

    Prilikom rezervacije, plaća se akontacija (u iznosu od 30-50%), a ostatak najkasnije 10-21 dana pred put - u zavisnosti od aranžmana). 

    Sve uplate se vrše isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate. 

    Jednom izabran način plaćanja se kasnije ne može menjati.